Höfter

HD – höftledsdysplasi

Höftleden är den led som utgörs av lårbenet och höftbenet en så kallad kulled.

Dysplasi kan översättas med onormal eller felaktig utveckling.
HD är alltså en onormal eller felaktig utvecklad höftled.

 

Höftledsröntgen

Vid 12-18 månaders ålder (tidigast vid 12 månader) ska hunden höftledsröntgas.

En höftledsröntgen görs hos veterinär med röntgenutrustning. Hunden sederas (ges lugnande medel) så att den ligger helt still och gör det möjligt att få bra röntgenbilder. Röntgenbilderna skickas till SKK för avläsning. Hundägaren betalar en avgift för avläsningen.

Det är alltså SKKs avläsare som beslutar om resultatet som graderas på följande sätt:

A = Normala höftleder grad A
B = Normala höftleder grad B
C = Lindrig dysplasi
D = Måttlig dysplasi
E = Höggradig dysplasi

Ärftlighet

Flera studier såväl i Sverige som utomlands visar att HD är ärftligt och att det går att minska förekomsten av HD genom att ha ett urval av avelsdjuren. Urvalet består inte bara av föräldradjur som inte själva är behäftade med höftledsdysplasi utan också syskongruppernas höftledsstatus har betydelse för avkommornas resultat. Alltså har släktens höftledsresultat betydelse.

Som enskild hundägare gör du en insats för vår ras när du höftledsröntgar din hund. Ju fler höftledsröntgade hundar desto bättre.

Höftledsresultat finns på Rasdata för Perro De Agua Español, där kan ni se en specifik hund men även se hela kullar. På Svenska Kennelklubbens hemsida under Onlinetjänster finner ni både HunddataAvelsdata och Rasdata.

Nya rutiner för röntgen 2020-08-13

Nu lanserar SKK en ny tjänst för dig som ska röntga din hunds höfter eller armbågar. Tjänsten kallas kort och gott SKK röntgenavläsning och innebär att du som hundägare betalar för avläsning och registrering av resultaten innan du bokar tid hos din veterinär.

Läs mer här!