Thyroidea

Nedsatt sköldkörtelfunktion – Hypotyreos

 Avelsrekommendationerna fr.o.m. 2014 gällande blodtest för thyroidea är borttaget efter de fem testår som pågått. En sammanställning och utvärdering är gjord och resultatet blev:

  • Det finns ett stort mörkertal då testet är inofficiellt och testresultaten skickas in på ägarens initiativ.

  • Många olika faktorer kan påverka analyssvaren såsom miljö, foder, hormoner m.m.

  • Testresultaten från en och samma individ taget vid fler olika tillfällen kan ge olika resultat.

  • Den testform som i dag finns är främst framtagen för att mäta hur sjuka hundar ”svarar på medicineringen”.

  • De testresultat vi har i dag är en vetskap vi fått och som vi behöver ta hänsyn till i framtida avel.

I mars 2008 på SPDAEK’s årsmöte föreläste Katarina Ferm om Thyroidea, läs sammanfattningen.

Provsvar hittar du HÄR.