Mentalindex

Mentalindex för Perro de Agua Español

Sedan våren 2019 har Svenska Perro de Agua Español klubben ingått i SKK/KHMs pilotprojekt för införande av mentalindex (MI) baserat på Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). 

Under åren 2020–2021 låg projektet nere på grund av Covid19-pandemin. Nu, år 2024, lanseras det för att kunna användas som ett verktyg i avelssammanhang.

Svenska Perro de Agua Español klubbens syfte med att delta i projektet är att, med uppfödarnas hjälp, utvärdera om mentalindex kan vara ett användbart verktyg till stöd för systematiskt avelsarbete för mentala egenskaper hos Perro de Agua Español. I detta dokument kommer det förklaras vad mentalindex är och hur det kan användas som ett avelsverktyg i praktiken.

Ta del av mentalindex och gör din provparning

Är du osäker på hur du skall gå tillväga? Excelfilen med all MI-data laddas ned när du klickar på länken ovan. Du kan välja att se mentalindex-data (flik 1) eller göra en provparning (flik 2).

MI-fil upplagd: 2024-03-15 


Informationsblad om Mentalindex, framtaget 2023 av Avelskommittén