Kategori: Viktiga nyheter

Vinnaren av årets fototävling är vald!

Tack för alla fina bidrag i fototävlingen Arbetande hundar!

Fotografen och jag har valt ut bilder, men jag lät fotografen göra de slutliga valen 😊

Första plats Susanne Persson
Andra plats Manuela Lampe
Tredje plats Malin Höök
Tredje plats Edith Lien

Stort grattis!

Nu kommer jag beställa förstoringar till bilderna som vinnarna får hemskickat, och alla andra bilder i tävlingen kommer synas någonstans på vår hemsida.

SPDEAEK kallar till årsmöte!

Kallelse till Svenska Perro de Agua Español-klubbens digitala årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Perro de Agua Español-klubbens årsmöte den 14/3 2021.

Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte” och pågår under tre dagar. Du har först möjlighet att delta vid ett förberedande möte via videokonferens och kan sedan delta i ett beslutsmöte genom att någon gång under mötestiden avge dina röster i de ärenden mötet avhandlar. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de länkade dokumenten Instruktion för mötesdeltagare samt i Arbetsordning för mötet.

Deltagande vid beslutsmötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 28/2-2021 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med SKK på länken https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kommer att få en inbjudan via e-post med möteslänk för att kunna delta i det förberedande. Därefter får alla medlemmar en inbjudan att delta i beslutsmötet till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i dokumentet ”instruktion för mötesdeltagare”. Inbjudan till såväl det förberedande mötet som beslutsmötet skickas ut av SKK i nära anslutning till respektive möte.

Motion som medlem önskar få behandlad vid årsmötet skall skriftligen vara inkommen den 21 februari 2021. (EJ via e-post) till klubbens sekreterare:
Maria Holmgren, Hoppnäset Rönäset 2, 782 91 MALUNG.

Rambudget

denna sida hittar du förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisor Annika Holmqvist, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorer via epostadress Annika.Holmqvist@ekonomiproffs.se .

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar före beslutsmötet eller vid det förberedande mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

  • Namn på den nominerade
  • Den post nomineringen avser
  • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

  1. Ordförande
  2. Styrelseledamot
  3. Suppleant
  4. Revisor
  5. Revisorssuppleant
  6. Valberedningens sammankallande
  7. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Jenny Linderoth via jenny.linderoth@perroklubben.se. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

//Vänliga hälsningar
Styrelsen

Inbjudan till Sim o Räddningsprov i Karlskoga Tisdag 11/8 kl 17.00

Inbjudan till Sim o Räddningsprov i Karlskoga Tisdag 11/8 kl 17.00

SIM OCH RÄDDNINGSPROV (SoR)

Simma 50 meter:

Hunden ska simma 50 meter med eller utan förare .

Hämta förare:

Hunden ska simma ut till föraren som befinner sig ca 15 m ut i vattnet och bogsera denne till land.

Hämta föremål:

Föraren kastar ett föremål minst 10 meter. Ut i vattnet. Hunden simmar ut, griper föremålet och för upp det på land.

Plats:

Hundbadet i Karlskoga

Övrigt:

– Man behöver ha med flytväst,våtdräkt( om man vill ), godis, leksak som hunden tycker om
– Om vi hinner så kommer hon även att visa lite tips på roliga saker att göra med sin hund i vatten

 

Mejla din anmälan till eliinmariakarlsson@gmail.com eller sms till 070-494 42 04

Hjärtligt välkomna!

Inbjudan till Sim o Räddningsprov i Västra Götaland, Söndag 9/8 kl 16.00

Inbjudan till Sim o Räddningsprov i Västra Götaland, Söndag 9/8 kl 16.00

SIM OCH RÄDDNINGSPROV (SoR)

Simma 50 meter:

Hunden ska simma 50 meter med eller utan förare .

Hämta förare:

Hunden ska simma ut till föraren som befinner sig ca 15 m ut i vattnet och bogsera denne till land.

Hämta föremål:

Föraren kastar ett föremål minst 10 meter. Ut i vattnet. Hunden simmar ut, griper föremålet och för upp det på land.

Plats:

Vällsjövägen 57 Stenkullen (Lerum),
Vi kommer vara på en privat strand ca 125m från badplatsen.

Pris:

50:- då ingår enklare förtäring.

 

Anmälan sker på telefonnummer 0706 952 942 Kicki Ståhl

Hjärtligt välkomna!

PS! Tänk på avstånd i Coronatider.

Inställt: Perrospecialen 12/7, Perrolägret 7-9/8 samt Perroseminariet 17/10

Inställt: Perrospecialen 12/7, Perrolägret 7-9/8 samt Perroseminariet 17/10

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse (CS) fattade vid sitt möte 9/6 ett beslut om fortsatta regler för aktiviteter inom bl a sina läns- och specialklubbar.

Deras uttalande:

CS oro för pandemin är fortsatt väldigt stor. För att värna om medlemmarnas liv och hälsa står CS kvar vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Även om Folkhälsomyndigheten har justerat sina rekommendationer gällande resor inom landet ser inte CS att resor till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i andra delar av landet i dagsläget är nödvändiga.

Därför står CS kvar vid sin strikta inställning till dessa resor. Detta bland annat utifrån att många aktiva tillhör olika riskgrupper. CS anser att olika typer av uppfinningsrika lösningar för att kunna genomföra verksamheter ska undvikas. Detta då de kan anses vara i gränszonen utifrån det syfte som de utfärdade restriktionerna har för att hindra smittspridning av Covid-19. En utställning, tävling, prov eller beskrivning är att anse som en offentlig tillställning och tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som närvarar vid tillställningen inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.

Gällande personer som tillhör olika riskgrupper för Covid-19 är det CS inställning att deltagande bör undvikas och att det är ett personligt ansvar för var och en att följa myndighets rekommendation. CS har beslutat att ställa in samtliga länsklubbsutställningar till och med 30 september 2020. Den tidigare utfärdade dispensen gällande begränsningsregler för deltagande förlängs att gälla till och med 31 december 2020.

Större utställningar och tävlingar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och början av hösten och beslutade därför följande:
Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 30 september 2020. Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar. Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras. I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer. Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.

För Svenska Perro de Agua Español-klubben Innebär då detta beslut:
> Att vi måste ställa in Perrospecialen 12/7 då Hallands Kennelklubb inte kommer hålla någon utställning i Tvååker under aktuell helg.
> Vi måste därför också tyvärr avblåsa planeringen och genomförandet av Perrolägret i Herrfallet 7-9/8 då det kommer samla mer än 50 personer. Arbetet med planeringen behöver ha så mycket framförhållning så att vi inte längre kan invänta ändrade myndighetsbeslut.
> Efter styrelsebeslut 16/6-20 ställs även Perroseminariet 17/10 in.
”Årets Perro” 2020 (samtliga discipliner) ställs också in. 

 Styrelsen tycker det är väldigt tunga besked att lämna till våra medlemmar men vi hoppas komma igenom denna pandemi och får planera för nästa års läger och utställningar.