Kategori: Viktiga nyheter

Kallelse Årsmöte 2022

Svenska Perro de Agua Espanolklubben kallar alla medlemmar till årsmöte

När: Söndagen den 20 mars 2022 kl 11.00 via ZOOM

För vårt kommande årsmöte har vi valt att följa SKKs dispens att arrangera årsmötet digitalt även 2022.
OBS! Endast digitalt möte via Zoom.

Maila ditt deltagande tillsammans med din mailadress och medlemsnummer* till sekreterare Malin Höök
(sekreterare@perroklubben.se).

Rekommendationen från SKK är att alla deltagare bör vara inloggade i mötet genom en egen enhet (förutom
dator går det bra att delta via surfplatta eller mobiltelefon) för att kunna rösta. Du kommer få ett mail i retur från
oss med länken för att koppla upp på Zoom-mötet några dagar innan mötet. Du kan hitta mer information om
Zoom och digitala möten på vår hemsida.
Senast 13 mars vill vi ha din anmälan.

Motion som medlem önskar få behandlad vid årsmötet skall skriftligen vara sekreteraren tillhanda den
27 februari 2022.
Posta den underskrivna motionen i god tid till Malin Höök, Kvartsvägen 72, 907 41 UMEÅ.

Dagordning samt till styrelsen inkomna motioner kommer publiceras på hemsidan senast 10 mars tillsammans
med mer information om att delta på digitala årsmöten. Vi ber dig titta igenom dokumenten innan mötet,
antingen om du själv skriver ut alternativt läser digitalt.

Hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

*Ditt medlemsnummer står på mailet/fakturan du får via SKK från Perroklubben. Det finns ett litet medlemskort
där som man kan (printa) klippa ut.
Du kan också logga in på Mitt SKK med hjälp av bankid och hitta alla dina uppgifter där.
Funkar inte något av dessa så är deras kontaktuppgifter här:
Frågor om medlemskap Tel: 08-795 33 44 (telefontid mån–fre 10–12 och 13–15) E-post:  medlem@skk.se

Perroseminarium 2021

Nu är det äntligen dags för seminarium!

Vi har bokat flera intressanta föreläsare som kommer att prata om mentalitet och hälsa.

För mer information klicka här.

Missa inte detta!

Med vänliga hälsningar
// Avelskommittén

 

Vinnaren av årets fototävling är vald!

Tack för alla fina bidrag i fototävlingen Arbetande hundar!

Fotografen och jag har valt ut bilder, men jag lät fotografen göra de slutliga valen 😊

Första plats Susanne Persson
Andra plats Manuela Lampe
Tredje plats Malin Höök
Tredje plats Edith Lien

Stort grattis!

Nu kommer jag beställa förstoringar till bilderna som vinnarna får hemskickat, och alla andra bilder i tävlingen kommer synas någonstans på vår hemsida.

SPDEAEK kallar till årsmöte!

Kallelse till Svenska Perro de Agua Español-klubbens digitala årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Perro de Agua Español-klubbens årsmöte den 14/3 2021.

Mötet genomförs på distans som ”digitalt årsmöte” och pågår under tre dagar. Du har först möjlighet att delta vid ett förberedande möte via videokonferens och kan sedan delta i ett beslutsmöte genom att någon gång under mötestiden avge dina röster i de ärenden mötet avhandlar. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de länkade dokumenten Instruktion för mötesdeltagare samt i Arbetsordning för mötet.

Deltagande vid beslutsmötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 28/2-2021 och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med SKK på länken https://www.skk.se/sv/medlem/fragor-och-svar/Andra-dina-kontaktuppgifter/.

Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kommer att få en inbjudan via e-post med möteslänk för att kunna delta i det förberedande. Därefter får alla medlemmar en inbjudan att delta i beslutsmötet till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i dokumentet ”instruktion för mötesdeltagare”. Inbjudan till såväl det förberedande mötet som beslutsmötet skickas ut av SKK i nära anslutning till respektive möte.

Motion som medlem önskar få behandlad vid årsmötet skall skriftligen vara inkommen den 21 februari 2021. (EJ via e-post) till klubbens sekreterare:
Maria Holmgren, Hoppnäset Rönäset 2, 782 91 MALUNG.

Rambudget

denna sida hittar du förslag till rambudget för kommande verksamhetsår. Om du önskar ändring av rambudgeten ska du ta kontakt med klubbens revisor Annika Holmqvist, som har behörighet att lämna ett alternativt förslag. Du når revisorer via epostadress Annika.Holmqvist@ekonomiproffs.se .

Val

Valbar till förtroendepost är endast den som nominerats senast fem dagar före beslutsmötet eller vid det förberedande mötet. Nominering av personer sker till valberedningen och ska innehålla:

  • Namn på den nominerade
  • Den post nomineringen avser
  • Kontaktuppgifter till den nominerade

Person kan endast nomineras till en post av följande:

  1. Ordförande
  2. Styrelseledamot
  3. Suppleant
  4. Revisor
  5. Revisorssuppleant
  6. Valberedningens sammankallande
  7. Ledamot i valberedningen

Valberedningen kontrollerar om den nominerade är tillfrågad och medlem i klubben samt, om den nominerade har nominerats till fler än en post, vilken post den nominerade önskar kandidera till.

Nomineringar skickas till Jenny Linderoth via jenny.linderoth@perroklubben.se. Valberedningen överlämnar ett ”traditionellt” förslag samt en lista över andra nominerade personer. Samtliga dessa är valbara vid årsmötet. I den bifogade arbetsordningen kan du läsa mer om hur valen fungerar.

//Vänliga hälsningar
Styrelsen