Perro de Trabajo – kommittén för arbetande hundar

Kommittén för arbetande hundar består av:

Susanna ”Sanna” Brandt, sammankallande

Susanne Persson

Yvonne Jagersten

Anna Nygårds 

Ann Sahlman

Lisa Startz

Helene Bertolani

Ninna Adelgren

Anna-Lena Sandgren

Martin Sandgren

Kontakt: arbetandehundar@perroklubben.se

Vi jobbar för att:

 
  • Öka intresset hos befintliga medlemmar att träna och kanske tävla med sina hundar.
  • Öka kunskapen om träning och tävling.
  • Undersöka möjligheterna att ha ett officiellt prov (tävling) för perros.
  • Arrangera KM.
  • Arrangera det årliga Perrolägret.
  • Visa upp vår ras som den arbetande hund den är så att valp-intressenter kan bilda sig en korrekt bild av vår ras innan de bestämmer sig för att köpa perro.
Om du är intresserad av att hjälpa till med något av ovanstående så är du välkommen att höra av dig till oss på arbetandehundar@perroklubben.se.

Om FB-gruppen Aktiva Perros:

Många medlemmar i vår klubb tränar och tävlar aktivt med sina perros. Vi vill gärna sporra varandra att utvecklas mer och dela den fina kunskap om träning som vi gemensamt besitter. Därför har vi ett Facebook-grupp som heter just ”Aktiva Perros”. Välkommen in och kolla om du också är intresserad av perros som jobbar.
 

Historik:

Arbetsgruppen har sedan tidigare ansökt om vallanlagsprov och officiella vattenprover hos SKK, båda har vi fått avslag på under 2016.