Uppfödarlista/internetmedgivande

För att stå med på SPDAEK’s uppfödarlista förbinder Du dig att:

• Följa SKK’s grundregler och avelspolicy

• Följa Djurskyddslagstiftningen.

• Arbeta efter SPDAEK’s avelsrekommendationer och RAS.

• Vara medlem i SPDAEK.

• Skänka medlemskap till valpköpare.

• Betala in en årlig avgift på 100 kr, sätts in på SPDAEK’s Plusgiro: 131 64 07-4 eller Swish: 123 5263 728.

• Om du har en hemsida länka tillbaka till SPDAEK’s hemsida.

Fyll i formuläret