Uppfödarlista/internetmedgivande

För att stå med på SPDAEK’s uppfödarlista förbinder Du dig att:

• Följa SKK’s grundregler och avelspolicy
• Följa Djurskyddslagstiftningen.
• Arbeta efter SPDAEK’s avelsrekommendationer och RAS.
• Vara medlem i SPDAEK.
• Skänka medlemskap till valpköpare.
• Betala in en årlig avgift på 100 kr, sätts in på SPDAEK’s plusgiro 131 64 07-4
• Om du har en hemsida länka tillbaka till SPDAEK’s hemsida.

Du kan fylla i formuläret digitalt här nedanför eller ladda ner formuläret här: