AK informerar

220207 3 nya/reviderade VIKTIGA dokument. 

180306 Samma text ligger nu på hemsidans avelsrekommendationer som i RAS.

”Hundar som används i avel ska vara ögonlysta med resultat som inte strider mot SKKs anvisningar och/eller anvisningar på ögonundersöknings- protokollets baksida. Det ska vara ikryssat på framsidan längst ner till vänster ”Visar inga tecken på ärftlig ögonsjukdom”. Sjukdom som ger blindhet och/eller smärta diskvalificeras från avel liksom ”öga uppföljning”, som innebär att ny undersökning ska göras innan man kan bekräfta eller avskriva misstanke om ärftlig ögonsjukdom.
Ögonlysningsresultatet får inte vara äldre än 1 år vid parningstillfället.”

Förklarande text gällande hur länge en hund är hereditärt fri ligger nu i avelsrekommendationerna och bör läggas till i RAS.
”Uttrycket ”hereditärt fri” innebär att en hund med hjälp av sina DNA-testade och friförklarade anfäder själv kan anses vara fri från det aktuella anlaget. ”Hereditärt fri” gäller, enligt SKK, i tre generationer efter den DNA-testade anfadern.”

Hundar markerade med en * i listan under NAD var med då forskningen startade och har inte några egna protokoll utan det skickades endast en lista från laboratoriet.

160220 SKK välkomnar uppfödare och hanhundsägare av indexras att delta vid en kostnadsfri utbildningsdag lörd. 16/4 om index för HD och ED!

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper om index som verktyg samt om hur index kan tillämpas i det praktiska avelsarbetet för bättre ledhälsa.

Läs all information rörande denna utbildningsdag och anmäl dig på på SKK´s webplats!

151025 Den reviderade versionen av RAS är inskickad till SKK för granskning

Hd index kommer att gälla för rasen från 12/01-2016

150530  En revidering av RAS pågår under 2015

150226 Svar från SKK rörande mentalindex och den förfrågan vi ställt till dem om hjälp och ekonomiskt bidrag:

”Det förelåg en ansökan från Svenska Perro de Agua Españolklubben om hjälp från SKK med att ta fram mentalindex för perro de agua español baserat på BPH.

KHM gick noggrant igenom klubbens ansökan och motivering och uttryckte glädje över att klubben arbetar energiskt med mentaliteten hos sin ras. I nuläget finns dock inte möjlighet att ta fram mentalindex för BPH. Fler utvärderingar av BPH är planerade efter säsongen 2015 och 2016. KHM beslutade därför att avslå rasklubbens ansökan.

Perro de agua espaõl kommer att föras upp på en ”intresselista” för att få mentalindex i framtiden. Katja Nilsson, Sveriges Lantbruksuniversitet kommer att göra en första arvbarhetsskattning för BPH under slutet av 2014 och början av 2015 och perro de agua español är en av de nio raser som kommer att ingå i den. För att öka chanserna för rasen att få mentalindex bör klubben fortsätta sitt arbete med att inspirera hundägare att delta med sina hundar på BPH. Ett framtagande av mentalindex kräver ett relativt stort antal beskrivna hundar.”

 

150115 Ändringar i Avelsrekommendationerna from. 2015-02-01
– Inavelsgraden ändras från 6,25% till 3,13%
– Lagt till: Att hundar som används i avel ska ha genomfört BPH eller MH

SPDAEKs Styrelse och AKs (avelskommitténs) syn på kastrering av unga hundar.
SKKs syn på kastrering och nya regler

131031 Uppdaterad information

131010 Uppdaterad information om NAD (Vingelsjukan)

130508 Uppdaterad information om ”Vingelsjukan”