Beteendeinventering

Beteendeinventering 2013-2014

Kenth Svartberg har gjort en betendeinventering av rasen Perro de Agua Espanõl baserad på dels de svar som inkommit via C-BARQ- enkäten, som genomfördes 2013-2014 och dels genom genomförda BPH fram t om 2014-10-17 (98 st). 

Undersökningen har utmynnat i ett större dokument och i en sammanfattning. Kenth redovisade sammanfattningen på det perroseminarium som klubben anordnade den 18/10-2014.

Sammanfattning av rapport
Rapport