Kategori: Styrelsen informerar

Här hittar du information som klubbens styrelse vill informera sina medlemmar och övriga intressenter om. Mer om styrelsen och dess sammansättning kan du hitta under menyn ”Om rasklubben”

Från styrelsemöte nr 3 2021

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3. 2021 Svenska Perro De Agua Español Klubben; 2021-05-25 Teams möte
Hemsidan. Glömt sitt lösenord/få nytt lösenord – information om hur man går tillväga saknas. Vi ska försöka lösa problemet.
Skrivelse från SKK – Justerade åtgärder mot Covid-19. Styrelsen har tagit del av informationen och beslutar att from 1 juni-21 öppna upp för utomhusaktiviteter för upp till 100 personer, men att fortsätta följa hälsovårdsmyndighetens rekommendationer.
Rapport och info till och från Avelskommittén (AK); Perroseminarium. AK föreslår att föreläsningar hålls via Zoom till hösten. Kontakt med föreläsare är påbörjat. Inger Håkansson har gått SKKs digitala utbildning; Hunduppfödning i teori och praktik (avel och genetik).
Rapport och information till och från Perro de Trabajo. Under hösten önskar arbetsgruppen att starta en studiecirkel med boken; Bästa starten skriven av Maria Brandel och Siv Svendsen. Styrelsen är positiv till detta.
Perrolägret kommer att genomföras men hälsovårdsmyndighetens restriktioner ska följas gällande Covid-19.
Fototävlingen ligger nu i ”startgroparna” och slutdatum för insändande av fotobidragen blir i augusti -21.
Rapport och information från utställningskommittén (UK). UK rapporterar att utställningen 2022 kommer att hållas i Dalarna den 19 juni 2022. Utställningskommittén avser att hålla utställning 2023 i Värmland
Perroträff 2021 –  Styrelsen beslutar att inte genomföra någon Perroträff 2021 pga för kort förberedelsetid. Istället ska vi fortsätta diskutera hur vi kan hjälpa lokalombuden att göra något särskilt under hösten.
Nästa digitala möte 2021-06-15.
Vid frågor; maila ordforande@perroklubben.se
/Sanna, ordförande SPDAEK

Styrelsen informerar – 20190829

En utställningskommitté är utsedd.
– I utställningskommittén ingår:

 • Anneli Karlsson Hellqvist (Smk) Smedjebacken
 • Yvonne Nordström, Ytterturinge
 • Anita Nielsen, Eskilstuna
 • Petra Lönngren, Örebro
 • Fanny Grönlund, Östersund
 • Christina ”Kia” Wikman, Edsbyn

Utställningskommittén kommer att ansvara för SPDAEKs officiella utställningar from 2022.

Annonser i Perrobladet
SPDAEK kan erbjuda kommersiella sponsorer en annons i Perrobladet om sponsorerna skänker priser som motsvarar kostnaden för kommersiell annonsering i Perrobladet.
– Dvs 500kr för halvsida, 1000kr för helsida och 2000kr för ett uppslag.
(Styrelsen har tidigare fattat beslut att vid kommersiell försäljning i samband med aktiviteter i SPDAEKs regi, ska 10% av försäljarens intäkterna gå till SPDAEK.)

Styrelsen informerar – 20191027

Perrobladet
Anna-Karin Brikell är nu officiell redaktör för vår klubbtidning ”Perrobladet”
Adress till redaktionen på perrobladet är kontrollerad och uppdaterad, det har funnit felaktiga uppgifter på detta. Det är adressen redaktionen@perroklubben.se som gäller för de som vill skicka in material eller ta kontakt med redaktionen.

Perroträff 2020
Ingen perroträff (f.d ”Grännaträffen”) planeras, vi väljer att ta paus år 2020. Vi fortsätter leta efter träffansvarig och plats för årliga perroträffen för kommande år. Läger och klubbmästerskap planeras däremot för fullt av arbetsgruppen ”Perro de Trabajo”.
Är du intresserad att bli träffansvarig för vår klubbträff? -Skicka in din intresseanmälan till sekreterare@perroklubben.se

Perroshopen
Vi söker ny ansvarig för perroshopen. Detta uppdrag innebär att ha koll på ordrar, inventarier, hitta nya artiklar etc. Visst låter detta kul? kontakta gärna Helena om du har frågor! helena@gyllensvardco.com

Officiellt prcd-PRA resultat
Fr om 2019-10-25 finns det möjlighet att få hundens prcd-PRA-resultat inlagt på SKK´s avelsdata. Förutsättningarna är att en ifylld remiss från veterinären skickas in med provsvaren till SKK. Endast två laboratorier är godkända för testerna, Optigen och Laboklin. Remissen finns tillgänglig här på hemsidan, under ”Avel och hälsa-Övriga blanketter”

Styrelsen informerar – 20190414

 • Ny ansvarig för lokalombud är nu utsedd, Anders Näslund.
 •  Under jubileumsåret 2019 har beslut fattats att höja möjligt aktivitetsbidrag till lokalombuden till 5000:-
 •  Ansökan om officiellt prcd-PRA är inskickad till SKK.
 • Nya webbmasters utsedda, Pelle Israelsson och Anders Näslund.
 • Alla sidor på hemsidan är genomgångna och reviderade.
 • Ett brev till de av styrelsen kända ägare av hundar som drabbats av någon sjukdom eller diagnos har tagits fram och kommer tillsammans med sjukdomsblanketten att skickas till berörda hundägare.

Styrelsen informerar – 20191128

Ändrad information gällande officiella laboratorier för test av Prcd-PRA
Ändring av information rörande godkända laboratorier för gentest av Prcd-PRA. Det är nu Laboklin och Eurovetgene (EVG) som ska användas. Mer information finns på denna länk.

Påminnelse: Ändring av statuter i ”Årets viltspårsperro”
För att deltaga i ”Årets viltspårsperro”, observera de nya statuterna, mer information finns på denna länk!