Kategori: Styrelsen informerar

Här hittar du information som klubbens styrelse vill informera sina medlemmar och övriga intressenter om. Mer om styrelsen och dess sammansättning kan du hitta under menyn ”Om rasklubben”

Från styrelsemöte nr 3 2021

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 3. 2021 Svenska Perro De Agua Español Klubben; 2021-05-25 Teams möte
Hemsidan. Glömt sitt lösenord/få nytt lösenord – information om hur man går tillväga saknas. Vi ska försöka lösa problemet.
Skrivelse från SKK – Justerade åtgärder mot Covid-19. Styrelsen har tagit del av informationen och beslutar att from 1 juni-21 öppna upp för utomhusaktiviteter för upp till 100 personer, men att fortsätta följa hälsovårdsmyndighetens rekommendationer.
Rapport och info till och från Avelskommittén (AK); Perroseminarium. AK föreslår att föreläsningar hålls via Zoom till hösten. Kontakt med föreläsare är påbörjat. Inger Håkansson har gått SKKs digitala utbildning; Hunduppfödning i teori och praktik (avel och genetik).
Rapport och information till och från Perro de Trabajo. Under hösten önskar arbetsgruppen att starta en studiecirkel med boken; Bästa starten skriven av Maria Brandel och Siv Svendsen. Styrelsen är positiv till detta.
Perrolägret kommer att genomföras men hälsovårdsmyndighetens restriktioner ska följas gällande Covid-19.
Fototävlingen ligger nu i ”startgroparna” och slutdatum för insändande av fotobidragen blir i augusti -21.
Rapport och information från utställningskommittén (UK). UK rapporterar att utställningen 2022 kommer att hållas i Dalarna den 19 juni 2022. Utställningskommittén avser att hålla utställning 2023 i Värmland
Perroträff 2021 –  Styrelsen beslutar att inte genomföra någon Perroträff 2021 pga för kort förberedelsetid. Istället ska vi fortsätta diskutera hur vi kan hjälpa lokalombuden att göra något särskilt under hösten.
Nästa digitala möte 2021-06-15.
Vid frågor; maila ordforande@perroklubben.se
/Sanna, ordförande SPDAEK

Styrelsen informerar – 20191128

Ändrad information gällande officiella laboratorier för test av Prcd-PRA
Ändring av information rörande godkända laboratorier för gentest av Prcd-PRA. Det är nu Laboklin och Eurovetgene (EVG) som ska användas. Mer information finns på denna länk.

Påminnelse: Ändring av statuter i ”Årets viltspårsperro”
För att deltaga i ”Årets viltspårsperro”, observera de nya statuterna, mer information finns på denna länk!