Kategori: Styrelsen informerar

Här hittar du information som klubbens styrelse vill informera sina medlemmar och övriga intressenter om. Mer om styrelsen och dess sammansättning kan du hitta under menyn ”Om rasklubben”