Styrelsen informerar – 20190829

En utställningskommitté är utsedd.
– I utställningskommittén ingår:

  • Anneli Karlsson Hellqvist (Smk) Smedjebacken
  • Yvonne Nordström, Ytterturinge
  • Anita Nielsen, Eskilstuna
  • Petra Lönngren, Örebro
  • Fanny Grönlund, Östersund
  • Christina ”Kia” Wikman, Edsbyn

Utställningskommittén kommer att ansvara för SPDAEKs officiella utställningar from 2022.

Annonser i Perrobladet
SPDAEK kan erbjuda kommersiella sponsorer en annons i Perrobladet om sponsorerna skänker priser som motsvarar kostnaden för kommersiell annonsering i Perrobladet.
– Dvs 500kr för halvsida, 1000kr för helsida och 2000kr för ett uppslag.
(Styrelsen har tidigare fattat beslut att vid kommersiell försäljning i samband med aktiviteter i SPDAEKs regi, ska 10% av försäljarens intäkterna gå till SPDAEK.)