SPDAEK kallar till ÅRSMÖTE 2021

Söndag den 14:e mars 2021, kl 10:30

Vi träffas i vattentornet Svampen, Dalbygatan 4 i Örebro

Föranmälan behövs. Maila ditt deltagande senast den 8:e mars till per-ola.israelsson@perroklubben.se.
Ange även ditt medlemsnummer!

Motion som medlem önskar få behandlad vid årsmötet skall skriftligen (EJ epost) vara inkommen den 21:a februari 2021 till klubbens sekreterare:
Maria Holmgren
Hoppnäset Rönäset 2
782 91 Malung

Dagordning samt till styrelsen inkomna motioner kommer att läggas ut på klubbens hemsida två veckor innan årsmötet, dvs den 28:e februari.

OBS! Naturligtvis med reservation för covid-19-läget.

Hjärtligt välkomna!

//Styrelsen