Styrelsen informerar – 20190228

  • Statuterna för Årets Viltspårsperro har ändrats och gäller fr o m 2019-01-01.
    Statuterna finns att läsa under; Aktivitet, Årets Perro, Årets Viltspårsperro i högermenyn.
  • SPDAEK ansöker om officiella resultat för prcd-PRA hos SKK .