Avelskommitté

Veronica ”Virran” Tuszkay

Uppfödare, Kennel Cencerro

Jenny Linderoth

Uppfödare, Tussbergets Kennel

Susanne Hall

Uppfödare, Kennel Aberlours

Avelskommitténs uppdrag är att:

  • Ansvara för framtagandet av RAS (Rasspecifika Avelsstrategier)
  • Hålla sig informerade om senaste rönen inom rasen, rasspecifika hälsofrågor och allmän hundavel.
  • Informera tik och hanhundsägare samt övriga intresserade medlemmar genom att bl.a.hänvisa till rätt regler/information som finns och påvisa var de kan finna dessa.
  • Delta på SKK’s avelskonferenser och genomgå SKK’s avelsrådskurser.
  • En fördel är om medlem i avelskommittén genomgått uppfödarutbildning i SKK’s regi.
  • Vara opartisk och ej rekommendera enskild hund.

Avelskommittén informerar

Viktiga och reviderade dokument (2022-07-27):

Klubben storsatsar: få 600kr i bidrag när du gör BPH och höftledsröntgar din hund

prcd-PRA – Officiellt resultat

Hundar som gått i avel


Se mer nyheter och information från AK under ”Nyheter”.

Historiska nyheter och ställningstaganden